CC_results
HOME Project Home Team Budget Results

Change and continuity:

the public administration and the civil servants’ corps from Transylvania before and after the First World War (1910-1925)

 

Research project financed by UEFISCDI Romania

through the research grant PN-III-P4-ID-PCE-2016-0390

Contract no. 128/2017

 

 

© 2017-2018. The Project Team

 

Results and deliverables

(January - July 2018)

 

 

Papers in journals

Judit Pál, Centralism sau autonomie? Situația Transilvaniei în jurul Compromisului de la 1867 [Centralism or autonomy? The situation of Transylvania around the 1867 Compromise], in Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, tom LI (2014) Supliment: Români și cehi în Monarhia Habsburgică / Romanians and Czechs in the Habsburg Monarchy, Iași, Editura Academiei Române, 2015. 111−118.

 

Book chapters

Vlad Popovici, Elita românească din Transilvania și Ungaria perioadei dualiste în perspectivă istoriografică, între „național” și „social” [The Romanian Elite from Transylvania and Hungary in historiographical perspective, between “national” and “social”] in Cristian Ploscaru, Mihai-Bogdan Atanasiu (editors), Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV-XX), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, p. 49-60. ISBN 978-606-714-435-2.

 

Vlad Popovici, Avatarurile memoriei digitale: listele online ale delegaților la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, în Alin Albu et alii (eds.), Centenarul unirii românilor și Europa de azi. Religie și geopolitică, Vol. 1, Cluj-Napoca – Alba Iulia, PUC – Reîntregirea, 2018, p. 81-98. ISBN 978-606-37-0350-8.

 

Vlad Popovici, Does history remember civil servants? A case study on the regime change of 1918-1920 in Transylvania, in vol. Cosmin-Ștefan Dogaru, Cătălin Rogojanu (editori), Europa secolului XX: rețele de putere, state și cetățeni – Europe’s Twentieth Century: Power Networks, States and Citizens, Editura Universității din București, 2019 (în pregătire).

 

Conveners and discussants at scientific events

4-9 April 2018, Belfast, Walking the Line between Great Opportunities and Broken Careers: the Administrative and Political Elite in Central and Eastern Europe in the Years 1917-1921, double panel (9 papers) at European Social Science History Conference 2018, Queen`s University Belfast [Conveners: J. Pál, V. Popovici].

 

25-30 June 2018, Bucharest, Andrei Florin Sora, discussant of the section The thorn in the nation’s Flesh? The Szeklerland at the crossroads of Eastern European national projects [26 June] at 2018 Conference of Society for Romanian Studies: #Romania 100. Looking forward through the past, 7th ed.

 

25-30 June 2018, Bucharest, Andrei Florin Sora, discussant of the section The Great Union across history: political debates, propaganda & historiography [29 June] at 2018 Conference of Society for Romanian Studies: #Romania 100. Looking forward through the past, 7th ed.

 

26-30 June 2018, Bucharest, From Digital to Social. Current Digital History Developments in Romanian Studies, section at 2018 Conference of Society for Romanian Studies: #Romania 100. Looking forward through the past, 7th ed. [Convenor: V. Popovici].

 

28-31 August 2018, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași”. Panel: Funcționarii publici: strategii sociale și profesionale în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea [Civil servants: social and professional strategies in the second half of the 19th and the first half of the 20th centuries] [Conveners: A. Sora, V. Popovici].

 

28-31 August 2018, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași”. Round table: Politică și administrație în primul deceniu interbelic [Politics and administration during the first decade of the interwar] [Conveners: A. Sora, V. Popovici].

 

Scientific events attended

Judit Pál, Fideikommisse in Ungarn. Ein historiographischer Überblick. “Workshop Fideikommiss. Ein historiographischer Überblick”. Vienna, Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte, 2-3 February 2018.

 

Andrei Florin Sora, Funcţionarii publici ‘regăţeni’ în noile provincii ale României Mari, 1918-1925/Public servants from the Old Kingdom in the new provinces of Greater Romania, 1918-1925, Marea Unire a Românilor (1918). Istorie şi actualitate/The Great Union of the Romanians (1918) -  History and Actuality, „Alexandru Ioan Cuza” University in Iaşi, Iaşi, 22-24 March 2018.

 

Judit Pál, Vlad Popovici, Changes and Continuities in the Civil Service from Transylvania before and after 1919, European Social Science History Conference 2018, Queen`s University Belfast, 4-9 April 2018.

 

Andrei Florin Sora, Opinii şi proiecte în spaţiul public din noile provincii ale României Mari privind administraţia locală şi relaţia cu administraţia centrală între 1918 şi 1920 în cadrul Congresului de istorie a presei: Presa Marii Uniri, Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad, Arad, 19-21 aprilie 2018.

 

Andrei Florin Sora, Dezbateri şi proiecte în presa anului 1918 privind organizarea administrativă în ‘Noua Românie’, în cadrul Colocviului Naţional de Istorie, ediţia a XX-a, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 10-11 mai 2018.

 

Vlad Popovici, Avatarurile memoriei digitale: listele online ale delegaților la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, International Symposium on Science, Technology and Arts (ISSTA 2018), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Alba Iulia, 14-15 mai 2017.

 

Vlad Popovici, World War I and its aftermath in today's Romanian on-line environment, War Hecatomb – Efects on Health, Demography, Territory, and Modern Thought (19th-21st centuries), Babe;-Bolyai University Cluj-Napoca, 13-15 June 2018.

 

Teaching activities

Workshop: Vlad Popovici, Antonia Bera, Diana Lutz, Cosmina Văduva, Reflectarea Primului Război Mondial, Unirii și Centenarului în mediul on-line, at the Summer School „Centenar”, Alba Iulia, 18-22 July 2018.