HOME Project Home Team Budget Results

Change and continuity:

the public administration and the civil servants’ corps from Transylvania before and after the First World War (1910-1925)

 

Research project financed by UEFISCDI Romania

through the research grant PN-III-P4-ID-PCE-2016-0390

Contract no. 128/2017

 

 

Results and deliverables

(January - December 2018)

 

 

The scientific report for the year 2018 (in Romanian) can be accessed here

 

Papers in journals

Judit Pál, Centralism sau autonomie? Situația Transilvaniei în jurul Compromisului de la 1867 [Centralism or autonomy? The situation of Transylvania around the 1867 Compromise], in Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, tom LI (2014) Supliment: Români și cehi în Monarhia Habsburgică / Romanians and Czechs in the Habsburg Monarchy, Iași, Editura Academiei Române, 2015 (published in 2018), 111−118.

 

Judit Pál, Főispánok és prefektusok 1918?1919-ben: a közigazgatási átmenet kérdése Erdélyben [Lord-Lieutenants and Prefects in 1918-1919: the issue of the administrative transition in Transylvania] in "Századok", vol. 152 (2018) nr. 6, p. 1179-1214.

 

Timea Longaver, Vlad Popovici, Considerații privind corpul funcționarilor administrativi județeni din zonele cu populație săsească în perioada 1919-1925 [Considerations regarding the county officials in the Saxon inhabited areas between 1919 and 1925], in "Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historia", XV, 2018, p. 159-172.

 

Rada Varga, Vlad Popovici, Building life courses and explaining life choices with the help of digital prosopography, in "Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Digitalia", vol. 2, 2018, nr. 2, p. 51-64.

 

Book chapters

Vlad Popovici, Elita românească din Transilvania și Ungaria perioadei dualiste în perspectivă istoriografică, între „național” și „social” [The Romanian Elite from Transylvania and Hungary in historiographical perspective, between “national” and “social”] in Cristian Ploscaru, Mihai-Bogdan Atanasiu (editors), Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV-XX), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, p. 49-60. ISBN 978-606-714-435-2.

 

Vlad Popovici, Avatarurile memoriei digitale: listele online ale delegaților la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, în Alin Albu et alii (eds.), Centenarul unirii românilor și Europa de azi. Religie și geopolitică, Vol. 1, Cluj-Napoca – Alba Iulia, PUC – Reîntregirea, 2018, p. 81-98. ISBN 978-606-37-0350-8.

 

Vlad Popovici, Does history remember civil servants? A case study on the regime change of 1918-1920 in Transylvania, in vol. Cosmin-Ștefan Dogaru, Cătălin Rogojanu (editori), Europa secolului XX: rețele de putere, state și cetățeni – Europe’s Twentieth Century: Power Networks, States and Citizens, Editura Universității din București, 2020 (in print).

 

Conveners and discussants at scientific events

4-9 April 2018, Belfast, Walking the Line between Great Opportunities and Broken Careers: the Administrative and Political Elite in Central and Eastern Europe in the Years 1917-1921, double panel (9 papers) at European Social Science History Conference 2018, Queen`s University Belfast [Conveners: J. Pál, V. Popovici].

 

25-30 June 2018, Bucharest, Andrei Florin Sora, discussant of the section The thorn in the nation’s Flesh? The Szeklerland at the crossroads of Eastern European national projects [26 June] at 2018 Conference of Society for Romanian Studies: #Romania 100. Looking forward through the past, 7th ed.

 

25-30 June 2018, Bucharest, Andrei Florin Sora, discussant of the section The Great Union across history: political debates, propaganda & historiography [29 June] at 2018 Conference of Society for Romanian Studies: #Romania 100. Looking forward through the past, 7th ed.

 

28-31 August 2018, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași”. Panel: Funcționarii publici: strategii sociale și profesionale în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea [Civil servants: social and professional strategies in the second half of the 19th and the first half of the 20th centuries] [Conveners: A. Sora, V. Popovici].

 

28-31 August 2018, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași”. Round table: Politică și administrație în primul deceniu interbelic [Politics and administration during the first decade of the interwar] [Conveners: A. Sora, V. Popovici].

 

28-31 August 2018, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza din Iași". Round table:  O restanţă a istoriografiei române: editarea izvoarelor istoriei Marii Uniri [A backlog of the Romanian historiography: publishing the sources of the Great Union] [Convener: A. Sora].

 

Scientific events attended

Judit Pál, Fideikommisse in Ungarn. Ein historiographischer Überblick. “Workshop Fideikommiss. Ein historiographischer Überblick”. Vienna, Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte, 2-3 February 2018.

 

Andrei Florin Sora, Funcţionarii publici ‘regăţeni’ în noile provincii ale României Mari, 1918-1925/Public servants from the Old Kingdom in the new provinces of Greater Romania, 1918-1925, Marea Unire a Românilor (1918). Istorie şi actualitate/The Great Union of the Romanians (1918) -  History and Actuality, „Alexandru Ioan Cuza” University in Iaşi, Iaşi, 22-24 March 2018.

 

Judit Pál, Vlad Popovici, Changes and Continuities in the Civil Service from Transylvania before and after 1919, European Social Science History Conference 2018, Queen`s University Belfast, 4-9 April 2018.

 

Andrei Florin Sora, Opinii şi proiecte în spaţiul public din noile provincii ale României Mari privind administraţia locală şi relaţia cu administraţia centrală între 1918 şi 1920 în cadrul Congresului de istorie a presei: Presa Marii Uniri, Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad, Arad, 19-21 aprilie 2018.

 

Andrei Florin Sora, Dezbateri şi proiecte în presa anului 1918 privind organizarea administrativă în ‘Noua Românie’, în cadrul Colocviului Naţional de Istorie, ediţia a XX-a, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 10-11 mai 2018.

 

Vlad Popovici, Avatarurile memoriei digitale: listele online ale delegaților la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, International Symposium on Science, Technology and Arts (ISSTA 2018), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Alba Iulia, 14-15 mai 2017.

 

Vlad Popovici, World War I and its aftermath in today's Romanian on-line environment, War Hecatomb – Efects on Health, Demography, Territory, and Modern Thought (19th-21st centuries), Babe;-Bolyai University Cluj-Napoca, 13-15 June 2018.

 

Andrei Florin Sora, Prefecţii – agenţi electorali? Atribuţii oficiale, responsabilităţi neoficiale şi practici politice în primul deceniu interbelic [Prefects - electoral agents? Official attributions, informal responsabilities and political practices in the first decade of the interwar], National Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 29 August 2018.

 

Vlad Popovici, Alegerile parlamentare și lumea rurală transilvăneană la începutul secolului al XX-lea [Parliamentary Elections and the Transylvanian Rural World at the beginning of the 20th century], National Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 29 August 2018.

 

Andrei Florin Sora, Sufragiul universal și activismul politic în lumea rurală după 1918 [Universal Franchise and Political Activism in the Rural World after 1918], National Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 29 August 2018. Round table: Politică și administrație în primul deceniu interbelic.

 

Andrei Florin Sora, Subprefecţii din Transilvania între 1918 şi 1925: atribuţii, recrutare, strategii sociale şi profesionale [Vice-prefects in Transylvania between 1918 and 1925: attributions, recruitment, social and professional strategies], National Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 31 August 2018.

 

Vlad Popovici, Corpul funcționarilor publici comitatenși/județeni din Transilvania între 1918-1925 [The county officials’ corps in Transylvania between 1918 and 1925], National Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 31 August 2018.

 

Andrei Florin Sora, Punishing “the Traitors”? The Issue of Civil Servants Collaborationism in Romania after World War I, în cadrul conferinței World War I and Beyond: Human Tragedies, Social Chalenges, Scientific and Cultural Responses, Humboldt Club Romania, Bucharest, 18 September 2018.

 

Judit Pál, Community building and the national elites in Transylvania at the end of the First World War, “Modernity: Frontiers and Revolutions. 4th International Multidisciplinary Congress”. Hosted by Centre for Humanities/ NOVA FCSH, University of Lisbone − University of the Azores, Ponta Delgada (Portgalia), 3-6 October 2018.

 

Vlad Popovici, Diana Lutz, Faire son entrée dans le milieu virtuel : numérisation de la mémoire de la Grande Guerre et de la Grande Union de 1918 en Roumanie, 23e Colloque Franco-Roumaine en sciences de l'information et de la communication. Information, Communication et Humanités Numériques. Enjeux et défis pour un enrichissement épistémologique, Cluj-Napoca - Alba Iulia, 18-20 October 2018.

 

Andrei Florin Sora, 27 November 2018, Les préfets des  nouveaux départements  de la Roumanie (1918-1922): modes de sélection, espaces de recrutement, stratégies de carrière, în cadrul atelierului internațional de lucru La méritocratie et l’expertise politiques aujourd’hui. Réflexions sur la démocratie et ses défis, CEREFREA (Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales), University of Bucharest;

 

Judit Pál, Vlad Popovici, Normative and Structural Changes in the Public Administration of Transylvania during World War I and its Aftermath. Workshop: “The Great Transformation. Administrative Personnel in the Successor States of the Habsburg Monarchy, 1918−1920”, University of Vienna, Vienna, 29-30 November 2018.

 

Teaching activities

Workshop: Vlad Popovici, Antonia Bera, Diana Lutz, Cosmina Văduva, Reflectarea Primului Război Mondial, Unirii și Centenarului în mediul on-line [The Reflection of the The First World War, the Union and the Centennial in the online environement], la Școala de vară „Centenar”, Alba Iulia, 18-22 July 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching activities

Workshop: Vlad Popovici, Antonia Bera, Diana Lutz, Cosmina Văduva, Reflectarea Primului Război Mondial, Unirii și Centenarului în mediul on-line, at the Summer School „Centenar”, Alba Iulia, 18-22 July 2018.

 

 

© 2017-2019. The Project Team