THE ROMANIAN POLITICAL ELITE FROM HUNGARY (1867-1918).

From elaborating prosopographies to the sociology of elites

 

CNCS-UEFISCDI project number PN II-RU PD-425/2010

 

 

© 2010-2016. Vlad Popovici

 

HOME Project Home Budget and expenses Scientific Results Contact

© 2010-2016. Vlad Popovici

 

Books:
Vlad Popovici, Studies on the Romanian Political Elite from Transylvania and Hungary, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012, 150 p.

Vlad Popovici (ed.), Acte şi documente privind elita politică românească din Transilvania (1869-1896),  Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2010, 183 p. Download the book here

Papers:
Vlad Popovici, Alexandru Onojescu, “Our Beloved Martyrs…” Preliminaries to a History of Political Detention in Dualist Hungary in “Transylvanian Review”, XXI (2012), supplement New Approaches in Dealing with the Past, p. 383-394.

Vlad Popovici, Un act uitat, sau pretextul de a reveni la Ioan Slavici, in “Transilvania”, 2012, no. 3, p. 35-38.

Vlad Popovici, ASTRA’s Founders: A Prosopographical Study, in “Transylvanian Review”, XX (2011), no. 2, Summer, p. 88-97.

Vlad Popovici, Ovidiu Iudean, The Elective Representation of the Romanians in the Hungarian Parliament. I (1869-1892), in “Studia Universitatis «Petru Maior». Series Historica”, XI (2011), p. 121-146.

Vlad Popovici, The origins of an attitude. On the intellectual profile, political ideas and activity of the “Foişoara Telegrafului Român”’s editors, in “The Romanian Journal of Modern History”, II (2011), no. 3, June, p. 61-76.

Vlad Popovici, Consideraţii pe marginea corespondenţei liderilor politici sârbi cu Dr. Ioan Raţiu în perioada 1894-1901, in vol. Studii şi cercetări bănăţene. Banatske Studije i Istrazivanja. Actele simpozionului internaţional  Banatul – istorie şi multiculturalitate. Radovi medunarodni simpoijum Banat – istorija i multikulturalnost, Reşiţa, Ed. Universităţii Eftimie Murgu, 2011, p. 58-76

Vlad Popovici, Elita politică românească din Transilvania (1869-1881). O perspectivă alternativă, in “Annales Universitatis Apulensis Series Historica”, 14/I (2010), p. 213-227.

Vlad Popovici, Răducu Ruşeţ, File de memorialistică: Septimiu Albini, amintiri de la “Tribuna” veche, in “Chronos. Revistă de istorie”, Iaşi, VIII (2010), no. 2 (15), p. 38-44.

Vlad Popovici, Organizarea politică a românilor în comitatul Alba de Jos, reflectată în documente de arhivă, in “Patrimonium Apulense”, X (2010), p. 81-95.

Vlad Popovici, Forme alternative de asociere. Structuri elitare gregare în viaţa politică a românilor din Ungaria (1869-1896). O perspectivă teoretică, in “Revista Bistriţei”, XXIII (2009), p. 189-196.

Prosopographical resources
The Romanian Political Elite from Transylvania. The Romanian National Councils and the Romanian National Party’s Central Electoral Committees (1861-1881) (download here)

The Romanian Political Elite from Transylvania and Hungary. The Romanian National Party’s Central Electoral Committees (1881-1918) (download here)

The Romanian MPs in the Parliament of Budapest (1869-1896) (download here)

The Bibliographic Catalogue of the Romanian Political Elite in Hungary (1869-1918) (download here)